หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายชุมพล ติณรัตน์’

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายชุมพล ติณรัตน์’

310
0

ในวันอังคาร ที่ 4 กรกฎาคม 2566 ด้วย นายไสว สังข์ทอง นายกสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายชุมพล ติณรัตน์’ จำนวนเงิน 240,000 บาท และเป็นตัวแทนสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 2 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จำนวนเงิน 90,000 บาท