หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายพิสุทธิ์ ทินนิมิตร’

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายพิสุทธิ์ ทินนิมิตร’

246
0

ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 ด้วยนายสะอาด อุสมา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
เป็นตัวแทนสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว ‘นายพิสุทธิ์ ทินนิมิตร’ จำนวนเงิน 240,000 บาท