หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายอารุณ ดือลาแม

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายอารุณ ดือลาแม

327
0

ในวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 ด้วย น.ส.ขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
เป็นตัวแทนสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต                                ให้แก่ครอบครัว ‘นายอารุณ ดือลาแม ’ จำนวนเงิน 240,000 บาท