หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิก ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของสมาชิก ประจำปี 2566

588
0

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เปิดรับสมัครสมาชิกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2566 ในกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด ที่ผ่านมานั้น  ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ ไปศึกษาดูงาน จ.บุรีรัมย์และ จ.สุรินทร์

กำหนดการ ศึกษาดูงาน(กลุ่มบำนาญ)

กำหนดการ ศึกษาดูงาน(กลุ่มปกติ)