หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิญสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เข้าร่วมกิจกรรม สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ

เชิญสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 เข้าร่วมกิจกรรม สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ

362
0

 

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้กำหนดจัดกิจกรรม สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ ประจำปี2566  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ และรับฟังการบรรยายพิเศษจากท่านวิทยากร “หัวข้อ สุขสันต์ วัยเกษียณ” สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอเชิญสมาชิก   ผู้เกษียณอายุและลาออกจากราชการ ประจำปี2566 เข้าร่วมงาน ในวันเสาร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม สตารินทร์รีสอร์ท อ.เมืองสตูล จ.สตูล

หนังสือเชิญเข้าร่วมงานเกษียณ ปี2566

รายชื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ ประจำปี 2566