หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2567

รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2567

1350
0

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาประธานและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2567

หน่วยสรรหาที่ 1 เมือง 1

หน่วยสรรหาที่ 2 เมือง 2

หน่วยสรรหาที่ 3 ละงู 1

หน่วยสรรหาที่ 4 ละงู 2

หน่วยสรรหาที่ 5 บำนาญเมือง

หน่วยสรรหาที่ 6 บำนาญละงู

หน่วยสรรหาที่ 7 ควนกาหลง

หน่วยสรรหาที่ 8 ควนโดน

หน่วยสรรหาที่ 9 ท่าแพ

หน่วยสรรหาที่ 10 ทุ่งหว้า

หน่วยสรรหาที่ 11 มะนัง

หน่วยสรรหาที่ 12 อาชีวศึกษา

หน่วยสรรหาที่ 13 สามัญศึกษา

หน่วยสรรหาที่ 14 หน่วยทางการศึกษาอื่นๆ