หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เข้าศึกษาดูงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

302
0

ในวันที่ 10 พฤษจิกายน พ.ศ.2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ในการเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนแนวความคิดในการบริหารงานสหกรณ์ระหว่างกัน โดยมี นายปริญญา  ดำเต๊ะ รองประธานกรรมการ คนที่ 1  นำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ