หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ รับสมัครผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

ประกาศ รับสมัครผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด

602
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ได้อนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ประจำปี2567 กิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้แทนสมาชิกนำความรู้ที่ได้รับผ่านระบบการทัศนศึกษา ไปเผยแพร่แก่สมาชิก และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ต่อไป

ในปี 2567 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้กำหนดเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด  ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2567
– อ่านรายละเอียด ตามเอกสารประกาศที่แนบ ด้านล่างนี้

ประกาศ รับสมัครผู้แทนสมาชิก ร่วมศึกษาดูงาน ประจำปี2567

—- ลงทะเบียนออนไลน์  SCAN QR code —-