หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายจรูญ สันบู

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายจรูญ สันบู

85
0

ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 ด้วยน.ส.ขวัญใจ กาญจนประพันธ์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัดเป็นตัวแทนสมาคมฌาปนกิจฯ สมาคมที่ 1 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต                              ให้แก่ครอบครัว ‘นายจรูญ สันบู’ จำนวนเงิน 240,000 บาท