หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 (กรณีพิเศษ)

การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 (กรณีพิเศษ)

399
0

 

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคราวประชุม ชุดที่5 ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566  มีมติกำหนดให้มีการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สมาคมที่ 2 (กรณีพิเศษ) ให้เป็นไปตามข้อบังคับฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 – วันที่ 26 ธันวาคม 2567 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ   หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 มีมติให้เปิดรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ (กรณีพิเศษ)

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครสมาชิกสมาคมที่ 2  *ปกติ

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครสมาชิกสมาคมที่ 2  *สมทบ