หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นายจรูญ สันบู”

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นายจรูญ สันบู”

21
0

ในวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 ด้วยนางสาวเดือน ลิมาน ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด    เป็นตัวแทนศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว “นายจรูญ สันบู” จำนวนเงิน 600,000 บาท