หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นายอัดนัน อุสมา”

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สสอค.) ให้แก่ครอบครัว “นายอัดนัน อุสมา”

25
0

ในวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 ด้วยนายชัยทัต ตันสกุล รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว “นายอัดนัน อุสมา” จำนวนเงิน 600,000 บาท