หน้าแรก ศูนย์ประสานงานสมาคม ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) ให้แก่ครอบครัว “นายอัดนัน อุสมา”

ศูนย์ประสานงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสงเคราะห์ (สส.ชสอ.) ให้แก่ครอบครัว “นายอัดนัน อุสมา”

26
0

ในวันจันทร์ ที่ 10 มิถุนายน 2567 ด้วยนายชัยทัต ตันสกุล รองประธานกรรมการศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว “นายอัดนัน อุสมา” จำนวนเงิน 600,000 บาท