หน้าแรก สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายประเจตน์ จูฑะวนิช

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายประเจตน์ จูฑะวนิช

712

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยผู้จัดการ นายอัครินทร์  กุลวัฒน์ธนศิริ มอบเงินสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัว นายประเจตน์  จูฑะวนิช จำนวนเงิน 200,000 บาท วันที่ 12 มกราคม 2559 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

15970611_1300145113378823_695653429_n

15978766_1300145100045491_1133606247_n