การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์2560

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้สหกรณ์ฯประกาศการจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ทั้งนี้สามารถยื่นเอกสารได้ ตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศการจ้างยามรักษาความปลอดภัย

แบ่งปันโพสต์นี้: