การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกณณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 สหกณณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดย นายอดินันท์  ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม

IMG_4758_resize

IMG_4780_resize

IMG_4781_resize

IMG_4787_resize

IMG_4797_resize

IMG_4804_resize

IMG_4834_resize

IMG_4840_resize

IMG_4847_resize

IMG_4849_resize

IMG_4853_resize

IMG_4854_resize

IMG_4875_resize

IMG_4887_resize

IMG_4906_resize

แบ่งปันโพสต์นี้: