สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายวงวุฒิ ชุมทอง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ครอบครัว นายวงวุฒิ ชุมทอง จำนวนเงิน 15,000 บาท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดมงคลมิ่งเมือง (วัดป่าช้าจีน) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

16831549_1339495696110431_1812936622_n

16838143_1339495792777088_1827248383_n

16899996_1339495742777093_600332296_n

แบ่งปันโพสต์นี้: