สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายโสภณ สุวรรณพงศ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นายโสภณ  สุวรรณพงศ์ จำนวนเงิน 5,000 บาท วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดป่าช้าไทย ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

16839350_1339495496110451_1019863075_n

16838031_1339495449443789_1624860361_n

แบ่งปันโพสต์นี้: