สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางอารี เรืองสง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางอารี  เรืองสง จำนวนเงิน 5,000 บาท วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดระฆังทอง ตำบลคลองรำ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

แบ่งปันโพสต์นี้: