สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บเอกสารและห้องละหมาด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องเก็บเอกสารและห้องละหมาดของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จำนวน 1 หลัง ขนาด 1 ชั้น กว้าง 5 เมตร ยาว 14.20 เมตร บริเวณอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ยืนซองสอบราคา ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.
และเปิดซองในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>> สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร

แบ่งปันโพสต์นี้: