อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ปี 2560 รุุ่นที่ 1-2

อบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จํากัด ปี 2560 รุุ่นที่ 1-2 วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ อ.เมือง จ.สตูล

สหกรณ์กำหนดอบรมสัมมนาผู้แทนสมาชิก ในวันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560 ณ โรงแรมพินนาเคิลวังใหม่ โดยแบ่งผู้แทนเป็น 2 รุ่น
– รุ่นที่ 1 อบรมเวลา 08.30 – 11.30 น.
– รุ่นที่ 2 อบรมเวลา 13.30 – 16.30 น.
*ไม่มีการรับรองอาหารกลางวันค่ะ

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>> ผู้แทนสมาชิก รุ่น 1

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>> ผู้แทนสมาชิก รุ่น 2

 

แบ่งปันโพสต์นี้: