ผลการแข่งขันกิจกรรม 55 ปี แห่งการออม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้จัดกิจกรรม 55 ปี แห่งการออม โครงการระดมเงินฝากจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ประจำปี 2560 ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ขอประกาศผลการแข่งขัน นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมประกวดเรียงความและกิจกรรมประกวดวาดภาพ

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศผลการแข่งขันกิจกรรม 55 ปีแห่งการออม

 

แบ่งปันโพสต์นี้: