การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2560 โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สาขาละงู รายละเอียดการจัดสรรทุนและการรับสมัคร

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> ประกาศรับสมัครขอทุน ปี 60

 

 

แบ่งปันโพสต์นี้: