หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ หน่วยสรรหาที่ 1-14 วันที่ 21 มกราคม 2561

ลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ หน่วยสรรหาที่ 1-14 วันที่ 21 มกราคม 2561

146

วันที่ 21 มกราคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดการลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการและกรรมการ ในหน่วยสรรหาที่หมดวาระ ประธาน 1 ตำแหน่ง และกรรมการ 7 ตำแหน่ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ได้กำหนด หน่วยสรรหาที่ 1- 14  ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ 1 (เมืองสตูล 1) ร.ร.บ้านควน
หน่วยที่ 2 (เมืองสตูล 2) ร.ร.อนุบาลสตูล
หน่วยที่ 3 (ละงู 1) ร.ร.อนุบาลละงู
หน่วยที่ 4 (ละงู 2) ร.ร.บ้านตะโละใส
หน่วยที่ 5 (บำนาญ อ.เมืองสตูล) ร.ร.บ้านคลองขุด
หน่วยที่ 6 (บำนาญ อ.ละงู) ร.ร.อนุบาลละงู
หน่วยที่ 7 (ควนกาหลง) ร.ร.อนุบาลควนกาหลง
หน่วยที่ 8 (ควนโดน) ร.ร.อนุบาลควนโดน
หน่วยที่ 9 (ท่าแพ) ร.ร.อนุบาลท่าแพ
หน่วยที่ 10 (ทุ่งหว้า) ร.ร.อนุบาลทุ่งหว้า
หน่วยที่ 11 (มะนัง) ร.ร.อนุบาลมะนัง
หน่วยที่ 12 (อาชีวศึกษา) วิทยาลัยเทคนิคสตูล
หน่วยที่ 13 (สพม.16) ร.ร.สตูลวิทยา
หน่วยที่ 14 (หน่วยอื่นๆ) ร.ร.เทศบาล 1