หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2561

152

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มิมติให้สหกรณ์ประกาศการจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดจ้างหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้สามารถยื่นเอกสารได้ตั้งแต่ วันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย