หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 52

คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 52

169

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 52 ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ได้มีการเลือกตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ และผลการเลือกตั้งปรากฏ ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >> คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 52