หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2561

642

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2561 โดยกำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จำกัด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-10 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ,สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สาขาละงู และในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ปิดรับสมัครภายในเวลา 12.00 น.)

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ใบสมัครรับศึกษาดูงาน 2561
อ่านรายละเอียดที่นี่>>รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล