หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ เครือข่ายชัยพัฒน์

มอบเงินสนับสนุน การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสหกรณ์ เครือข่ายชัยพัฒน์

517

วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดย นายสะอาด อุสมา ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ แก่สมาชิก และมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมให้ทางเครือข่ายชัยพัฒน์