หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 53

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 53

232

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ชุดที่ 53 ประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ได้มีการเลือกตั้งกรรมการตำแหน่งต่างๆ และผลการเลือกตั้งปรากฏ ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ประจำปี 2562