หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2562

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ประจำปี 2562

288

ตามที่ได้มีการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศตูล จำกัด กรณีครบวาระ จำนวน 7 คน เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 นั้น คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ ได้ทำการแจ้งผลการสรรหาให้ที่ประชุมใหญ่

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2562