หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนายเกษม จันทพงศ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนายเกษม จันทพงศ์

271

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวิชาญ สำเภาเงิน รองประธานกรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ ครอบครัวนายเกษม จันทพงศ์ จำนวนเงิน 15,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดดุลยาราม (วัดบ้านจีน) ตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล