หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนายยอง คมขำ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ ครอบครัวนายยอง คมขำ

296

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานคนที่ 1 นายสมนึก ศรีนคร รองประธานคนที่ 2 นายสุไลหมาน ตาเดอิน กรรมการ นายไพโรจน์ สุกขาว กรรมการ นายบัญญัติ รักศิลป์ เหรัญญิก นายฮาหรูน หยังสู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ ครอบครัวนายยอง คมขำ จำนวนเงิน 15,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ บ้านผัง 41 หมู่ที่ 3 ตำบลอุใดเจริญ อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล