หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง การจัดการทั่วไป / การเงินและบัญชี

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง การจัดการทั่วไป / การเงินและบัญชี

3607
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ และ สำนักงานสาขาอำเภอละงู อาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 2/2562  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่สมัคร

  • ลูกจ้างชั่วคราว การจัดการทั่วไป ประจำที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สาขาละงู ตั้งอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลละงู หมู่ที่ 3 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล อัตราเงินเดือน 9,310 บาท จำนวน 1 อัตรา
  • ลูกจ้างชั่วคราว การเงินและบัญชี ประจำที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เลขที่ 458 หมู่ 6 ถนนยนตรการกำธร ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อัตราเงินเดือน 9,410 บาท จำนวน 1 อัตรา

2. วิธีการรับสมัคร / วันรับสมัคร

  • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  สำนักงานใหญ่ ชั้น 2 รับสมัคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – วันที่ 1 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 15.30 น.

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว การจัดการทั่วไป
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว การเงินและบัญชี