หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง การจัดการทั่วไป / การเงินและบัญชี

ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง การจัดการทั่วไป / การเงินและบัญชี

348

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ตำแหน่ง การจัดการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา / การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และรับสมัครในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 – 1 มีนาคม พ.ศ.2562 บัดนี้การรับสมัครแล้วเสร็จ คณะกรรมการได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครแล้ว มีผู้สมัครที่ได้ยื่นหลักฐาน, เอกสาร และมีคุณวุฒิ ถูกต้องตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มีสิทธิ์ได้เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ตำแหน่ง การจัดการทั่วไป
อ่านรายละเอียดที่นี่>>ตำแหน่ง การเงินและบัญชี