หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์ ประจำปี 2562

การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์ ประจำปี 2562

626


ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศการจัดจ้างผู้รับจ้างรักษาความปลอดภัย ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ดังมีรายละเอียด ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานสหกรณ์