หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด

1112

  • ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูลจำกัด ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง (1)การจัดการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (2)การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นั้น
  • บัดนี้ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2562