หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการประจำปี 2562

เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการประจำปี 2562

690

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด
เรื่อง เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ
ด้วยสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้ง 3/2562 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง ครุภัณฑ์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการสอบราคา

อ่านรายละเอียดที่นี่>>เรียกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
อ่านรายละเอียดที่นี่>>เอกสารสอบราคาซื้อ