หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2562

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล ประจำปี 2562

405
0

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาคารธรรมาภิบาล เทศบาลกำแพง อ.ละงู จ.สตูล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงานพร้อมอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ โดยมีนายนายดำริ ทองพราว ประธานจัดงานสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูล กล่าวรายงานและมีนายไพฑูรย์ ชนะชู สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล , สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ,หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนสหกรณ์ในจังหวัดสตูลร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสตูลขึ้นมีตัวแทนเข้าร่วมกว่า 300 คน