หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางระรินทิพย์ กาญจนพงศ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางระรินทิพย์ กาญจนพงศ์

135

วันที่ 2 เมษายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายวีระศักดิ์ ชยโสภัฏฐ์ กรรมการ มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นางระรินทิพย์ กาญจนพงศ์ จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช