หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการการออมทรัพย์ ประจำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จัดโครงการการออมทรัพย์ ประจำปี 2562

290

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสะอาด อุสมา เป็นประธานในพิธีเปิด จัดกิจกรรมออมทรัพย์ออมความดีของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการออมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ เพื่อลดเงินกู้จากแหล่งภายนอก เพื่อสร้างนิสัยพฤติกรรม และจิตสำนึกรักการออมแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีการมอบป้าย/มอบเกียรติบัตร และทุนกิจกรรมออมทรัพย์ออมความดี มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ พร้อมมอบรางวัล