หน้าแรก ข่าวสมาคมฌาปนกิจ กำหนดยกเลิกเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ สสอค.

กำหนดยกเลิกเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกประเภทสามัญและประเภทสมทบ สสอค.

1883
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) โดยประกาศ สสอค. มีมติให้ยกเลิกเกณฑ์การรับสมาชิก อายุระหว่าง 51-60 ปี หมดเขตการรับสมัคร ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 และกำหนดเกณฑ์การรับสมาชิกใหม่เป็นอายุ อายุ 51-56 ปี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2562 (หลังจากวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 จะรับสมัครสมาชิกอายุไม่เกิน 56 ปี เท่านั้น)

อ่านรายละเอียดที่นี่>>ยกเลิกเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสามัญและสมทบ สสอค