หน้าแรก เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับศพ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางอนุชิดา พันธนียะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต ให้แก่ นางอนุชิดา พันธนียะ

352
0

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายสมนึก ศรีนคร รองประธาน คนที่ 2 มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิกเสียชีวิตให้แก่ นางอนุชิดา พันธนียะ จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีด ณ วัดทะเลปัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช