หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วันที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วันที่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

513
0

วันที่ 11 กรกฎาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ รองประธานคนที่ 1 นายวิชาญ สำเภาเงิน รองประธานคนที่ 3 และนายอัครินทร์ กุลวัฒน์ธนศิริ ผู้จัดการ มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล และ โรงเรียนอนุบาลสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา โรงเรียนอนุบาลสตูล