หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

1692
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53 ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  มีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาประจำปี 2562  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม  2562 ในวันและเวลาทำการ  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด  สาขาละงู

อ่านรายละเอียดที่นี่>>การรับสมัครเข้ารับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562