หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562

1174
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด กำหนดจัดกิจรรมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิก ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 โดยกำหนดศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-13 กันยายน 2562 (ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ,สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด สาขาละงู และในวันที่ 13 กันยายน 2562 สิ้นสุดการรับสมัครภายในเวลา 12.00 น.)

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือเวียนรับสมัครดูงาน 2562
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>รายชื่อผู้แทน 2561-2562 อัพเดต ส.ค.62
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ใบสมัครรับศึกษาดูงาน 2562