หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ เข้าร่วมงานสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุฯ ปี 2562

ขอเชิญสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ เข้าร่วมงานสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุฯ ปี 2562

517
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้จัดให้มีสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลสิทธิประโยชน์สวัสดิการต่างๆ และรับฟังการบรรยายพิเศษ “หัวข้อ การใช้ชิวิตหลังเกษียณ” ทางสหกรณ์ฯ จึงจัดให้มีการพบปะระหว่างสหกรร์และสมาชิกผู้เกษียณฯ จึงใคร่ขอ เรียนเชิญสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการในปี 2562 เข้าร่วมงาน ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบารารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยจะมีการมอบเงินสวัสดิการและของที่ระลึกให้แก่สมาชิกผู้เกษียณฯ ทุกท่าน

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>หนังสือนำ และกำหนดการงานเกษียณ 62
อ่านรายละเอียดที่นี่ >>รายชื่อสมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562