หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

ผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2562

2864
0

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติให้ สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เข้ารับทุนการศึกษาปี 2562 โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-30 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก แยกตามระดับการศึกษาของบุตรสมาชิก ดังนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>รายชื่อผู้ได้รับทุน ปี 62