หน้าแรก ภาพข่าวและกิจกรรม สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2562

สวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2562

693
0

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด โดยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้จัดงานสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ ประจำปี 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบารารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งมีการพบปะสมาชิก โดย นายสะอาด  อุสมา ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ โดย อ.นิรัตน์  จรจิตร พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจากสหกรณ์ฯ แก่ตัวแทนหน่วยต่างๆ