หน้าแรก ข่าวศึกษาดูงานสหกรณ์ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562

1346
0

คณะศึกษาดูงานจากประเทศมาเลเซีย ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนรู้ระหว่างสหกรณ์ ในเรื่องต่างๆ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. โดยมีนายคะแนน ประทีปวัฒนพันธ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ