หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562

1639

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด ได้ประกาศรับสมัครผู้แทนสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น จำนวน 60 ท่าน ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน – 13 กันยายน 2562 และหากผู้สมัครเกินจะดำเนินการจับสลากในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นั้น  โดยในปี 2562 สหกรณ์กำหนดศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี จำกัด ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2562 ในการนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสหกรณ์อื่นของผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดที่นี่ >>ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก ปี2562